Yeni doğan grubu için, gelişimlerini devam ettirdikleri ilk altı ay çok önemlidir. Bebeklerin bu dönemde, zeka ve öğrenme gelişimi açısından fazlaca desteklenmesi gerekmektedir. Bu gelişimi birtakım uyaranlarla sağlamak mümkündür. Dünya genelinde uyaran olarak en sık kullanılan araçlar bebek zeka kartları olarak bilinmektedir. Peki bebek zeka kartları nedir? Bebeklerin oyun oynayarak zihinsel, fiziksel ve psiko-motor gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan destek birimleridir. Doğumdan sonra soyut biçimleri algılayamayan bebeklere zeka kartları ile eğitim sağlamak, beyin gelişimleri açısından önemli olan somut terimleri algılayabilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca bebeklik dönemlerinde iyi bir temel olarak geliştirilen psikolojik ve duygusal beceriler, bireylerin gelecekteki yaşantılarına da büyük katkı sağlamaktadır. Daha olgun ve empati yeteneği güçlü bireylere dönüşebilmektedirler. Yani zeka kartları, bebeklerin gelecekteki hayatlarını kurmaları için oldukça önemli materyallerdir.

 Bebek Zeka Kartları Nasıl Kullanılmalıdır?

Bebekler, ilk gelişimlerini 6 ile 8. ay civarında göstermektedirler. Bu dönemde ilk kelimelerini söylemeye başlarlar. Daha sonra dil becerileri gelişerek konuşmaya başlayabilirler. Bu nedenle zeka kartlarının en çok bu dönemlerde kullanılması gerekmektedir. Kartlar yavaş yavaş gösterilerek, bilgiler bebeklere empoze edilmelidir. Bazı çocuklar, bu kartlarda yazan bilgileri tekrar etmedikleri için öğrenemedikleri düşünülmektedir. Fakat bu düşünce tamamen yanlış bir algılamadır. Onlara gereği kadar ve sıkmadan öğretim gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Zeka kartlarında yazan bilgileri ezberlemelerinden çok içsel olarak öğrenmelerini gerçekleştirmek gerekir. Çünkü bebeklik döneminde içselleştirilen bilgiler, ezber yapılarak öğrenilen bilgilerin aksine unutulmamaktadır. Bu sayede kavranan temel beceriler ve bilgiler, ömür boyu verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Sonuç olarak zeka kartlarının ezberci bir yaklaşımla değil, daha akılda kalan bir tutum ile kullanılması gerekmektedir.

Zeka Kartları Gerekli Midir?

Bebek zeka kartları gerekli olup olmadığı, günümüzde hala uzmanlar tarafından tartışılan bir konudur. Kimi uzman zeka kartlarının bireylerde ezberci alışkanlığı geliştirdiği için kullanılmaması gerektiğini, kimi uzmanlar ise zeka ve bilinç gelişimi için zeka kartlarının çok önemli olduğunu düşünüyor. En yaygın ve kabul gören kanı ise ilk 6 ve 8 ay döneminde olan bebeklere oyun yöntemiyle bilgi aşılanması, onların fiziksel ve duygusal olarak gelişmelerine yardımcı olmasıdır. Sadece zihinsel olarak değil, ruh sağlığı ve psikolojik olarak da gelişim kaydedilmesine yardımcıdır. Sonuç olarak bebek zeka kartları, çocukları sıkmayacak ve onları ezberci bir zihniyete itmeyecek kadar kullanıldığında gereklidir ve çocukların bilinç gelişiminde önemli rol oynamaktadır.