Ebeveynler çoğu zaman bebeklerinin üstün zekalı olduğunu erken dönemde fark ederler. Ancak üstün zekalı bebeğin dahi bebek olarak dönüşmesi sık görülen bir durum değildir. Bebek eğer dahiyse muhtemelen bebeklik döneminde işaret vermeye başlayacaktır. Ama tüm çocuklar farklıdır ve yaşlarına uygun olarak özel yetenekleri bulunduğunu bilmekte yarar vardır.  

Dahi Bebek Olmak ve Görülen Özellikler

  • Gelişme aşamasında her şeyi yaşıtlarından önce öğrenirler. Tutma, kavrama, konuşma, emekleme, yürüme gibi tüm beceriler dahildir.
  • Konuşmaya ilgileri yüksektir. Yaşıtlarından daha erken konuşurlar ve daha yüksek kelime dağarcığına sahip olurlar. 
  • Hafızaları çok kuvvetlidir. Erken yaşlardaki hatırlama ve bağlantı kurma güçleri yüksektir. Kelimeleri kolayca ezberler ve cümle içinde kullanır. 
  • Problem çözme becerileri yüksektir.
  • Odaklanma süreleri uzundur. İlgilerini çeken bir şey olursa uzun süre odaklanabilirler. 
  • Her zaman tetikte beklerler. Bebeklerde dahiliğin ilk belirtisidir. Çevrelerinin farkındadırlar ve dikkatlidirler. Uyku problemi yaşayabilirler. Ses ve ışık gibi uyaranlara karşı hassaslardır. 

Dahi Bebeklerin ve Çocukların Yaşadıkları Sorunlar

Dahi Bebek ve Mükemmeliyetçilik

Dahi bebek veya çocuk genellikle yaptıkları işleri mükemmel yapmaya çalışırlar ve bu nedenle yüksek hedefler belirlerler. Bu mükemmeliyetçi yapıları olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılmaktadır. olumlu mükemmeliyetçilik; dahi çocuğun kendine koyduğu ulaşılabilir hedefler ve bu hedefler doğrultusunda gösterdiği normal davranışlardır. Bunun sonucunda çocuk motivasyonu yüksek, başarılı ve öz benliği sağlıklı olarak gelişim göstermektedir.  Olumsuz mükemmeliyetçilikte ise; çocuk kendine gerçekte olması mümkün olmayan hedefler koymaktadır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için gösterdiği çabadan tatmin olmaz, başarısız olacağını düşündüğü için ertelemeler yapar. Bunun sonucunda dahi bebek de, kendini yetersiz görme, basit yanlışlara büyük tepkiler verme ve kendi sorumluluklarını erteleme şeklinde davranışlar göstermektedir. 

Çevreleri Tarafından Dışlanma

Dışlanma konusu dahi çocukların karşılaştığı zorluklardan biridir. Üç tip olarak karşımıza çıkmaktadır. Birinci tip dışlanma; dahi çocukların yeteneklerinin çevresi ve yaşıtları tarafından farklı şeklinde adlandırılması, bu bireyleri aralarına almayarak bilinçli yapılan davranıştır. Nedeni kıskançlıkta olabilir. İkinci tip; dahi çocukların yapmak istediği aktivitelerin yaşıtlarından farklı olmasıdır. Zeka ve yetenekleri akranlarına göre fazla gelişmiş olduğu için zamanla yalnızlaşmaya başlarlar. Üçüncü tipte ise; dahi çocuğun kendini yaşıtlarına ve çevresindeki insanlara göre ayrıcalıklı görmesidir. Dahi çocuk tarafından bilinçli olarak yaratılan dışlanmadır. 

Stres

Dahi olarak adlandırılan üstün yetenekli çocukların bu yetenekleri, zaman zaman strese girmelerine neden olmaktadır. Aile ve çevresinin çocuktan beklentisi, mükemmeliyetçi yapılarından dolayı kendilerine belirledikleri zor hedefler, yaşıtlarıyla ve çevresiyle olan ilişkisinde yaşadıkları zorluklar, aşırı duyarlılıkları vb. durumlar dahi çocukların stres kaynaklarındandır. Bu çocukların stresleriyle baş etmeleri için erken yaşta uygun yöntemler belirlenmeli ve çocuğa kazandırılmalıdır.

Benlik Saygısı

Çocuğun kendine karşı yaptığı değerlendirmelerdir. Kendine karşı olumlu veya olumsuz olarak alışkanlık haline getirdiği tutumlardır. Bu durum ailede ortaya çıkmaktadır ve sosyal ortamlarda şekillenmeye devam etmektedir. Dahi çocukların çevrelerine karşı duyarlı ve hassas olmaları, yüksek farkındalıkları, olayları değiştirememelerinden kaynaklanan yetersizlik hisleri, aile v çevrelerinin dahi olmalarından dolayı yüksek beklenti içinde olmaları ve bu yönde yapılan baskılar benlik saygısını negatif yönde etkiler.

Depresyon

Dahi çocuklar dışlanma, mükemmeliyetçi olma, ulaşılmaz hedeflere sahip olma gibi bazı sosyal ve duygusal zorluklarla karşılaşabilmektedir. Tüm bu zorluklar dahi çocukların depresyona girmesine neden olmaktadır. Bunun yanında hassas ve duyarlı olmalar depresyon riskini arttıran diğer faktörlerdendir. Dahi bebek de görülen depresyon bulguları; hassasiyet, umutsuzluk, enerji düşüklüğü, uyku düzensizliği ve yorgunluk, kaygılı ve hüzünlü olma, sürekli yalnızlık hissi, sosyal iletişim bozukluğu gibi durumlardır.