ZEKA VE DİKKAT GELİŞTİRME

Zeki olmayan çocuk yoktur, ihmal edilen çocuk vardır.

Benim çocuğum çok dalgın, söylediklerimi duymuyor. Öğrencim bir kitabı bir kaç defa okumadan anlayamıyor. Bu çocuk öğrendiklerini neden aklında tutamıyor?

Buna benzer onlarca şikayet duymuşsunuzdur. Peki çözüme yönelik ne yaptınız dediğinizde genel de şuna benzer bir cevap alırsınız: “Daha ne yapayım bu çocuğa? Sürekli daha dikkatli olmasını, daha iyi dinlemesini, aklını derslerine vermesini söylüyorum. Ama haylaz,yapmıyor, bizi dinlemiyor. Çok zeki ama tembel.”

İşin aslı çocuklar dinleyerek değil yaparak yaşayarak öğrenirler. Bu yüzden oyun oynamayı çok severler. Hayatı bir oyun olarak görürler. Zihinsel gelişimleri sebebiyle hemen hiç bir konuda yetişkinlerle aynı şekilde düşünmezler. Bizlere düşen yayınlarımızı ve eğitim programlarımızı hazırlarken bu gerçeği dikkate almak. Herşey eğlenerek öğrenen, mutlu ve başarılı çocuklar için…

Rehber Öğretmen Nihal YARADILMIŞ yıllar süren bir çalışma ardından yazdığı bu çalışma ile çocukların en temel bilişsel becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Kitapta IQ testi soruları, görsel dikkat etkinlikleri, klasik dikkat testleri, Matrisler, seriler, örüntüler, delik kağıt problemleri, Şifre(kripto) bulmacaları, Tangram, Senaryo(storyboard) etkinlikleri, şekil ,rakam, kelime bulmacaları, üstün yetenekli öğrenci tanılama soruları alanlarında çok kaliteli örnekler var.

Bu kitabın geliştireceği zeka alanları ve düşünme becerileri:

✔  Uzamsal, mantıksal – matematiksel, sözel ve içsel zeka alanları

✔  Bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme becerileri

✔  Problem çözme, karar verme, yorumlama ve yargılama yeteneği

✔  Bütünsel algı, organizasyon, görsel ayrımlaştırma becerisi

✔  Analitik ve eleştirel düşünme becerisi, sabır, esneklik ve tutarlılık

✔  Parça bütün ilişkisi görebilme, eşleştiri, çıkarım, yorum ve açıklama yeteneği

✔  Görsel ve işitsel dikkat ve hafıza